בריאות הקאנה קורסו

הקאנה קורסו הינו גזע בריא ללא נטייה ספציפית למחלות כלשהן. הסיבה לכך היא שהגזע טרם עבר את התהליך של ההכלאות בקווי דם קרובים כפי שקרה בגזעים אחרים. בדומה לשאר הגזעים הגדולים יכולות להופיע גם בקאנה קורסו בעיות אגן ולכן בעת רכישת הגור יש לוודא ששני ההורים עברו צילומי אגן ונמצאים תקינים. יש להיזהר מקניה של גורים ללא תעודות או גורים שהוריהם לא עברו צילומי אגן.